boğmaq

boğmaq
f.
1. Boğazı sıxmaqla nəfəs yolunu, nəfəsini kəsmək. Boğazından yapışıb boğmaq. Boyunduruq öküzün boynunu boğur. – <Bayram:> Yüyürdüm yanına, gördüm ki, bir ayı bir adamı boğur, tüfəng atıb ayını vurdum, yaraladım. M. F. A.. Baba qollarını ata-ata yenə danışmaq istədi, lakin öskürək onu boğdu. Ç.. Arvadı hıçqırıq boğdu. M. İ.. Ağlamaq məni boğdu. M. C.. // Nəfəs almağı çətinləşdirmək, nəfəs almağa qoymamaq. Buranın havası adamı boğur.
2. Boğub öldürmək. Çaqqal toyuqları boğdu. – <Rəsul:> Kişi məni boğmağa gətirib. N. V.. // Suya batırıb öldürmək. Küçüyü suya atıb boğmaq.
3. Əl, ip və s. ilə sıxmaq. Çuvalın ağzını boğmaq. Borunun bir tərəfini boğ, su axmasın. // Tarım çəkmək, bağlamaq, sarımaq. <Göyərçin> gümüş kəmərini açaraq, bir az daraltdı və belini boğdu. S. R..
4. məc. Yolunu daraldaraq suyunu azaltmaq (arxın).
5. məc. İnkişaf etməyə, yayılmağa, güclənməyə qoymamaq; qabağını almaq. Azadlığı boğmaq. – Çar hökuməti 1905-ci il inqilabını boğmaq məqsədi ilə ermənilərlə müsəlmanlar arasında milli qırğın üçün bir zəminə hazırladı. M. S. O.. // məc. Yatırtmaq, məhdudlaşdırmaq, üzə çıxmasına, görünməsinə, eşidilməsinə mane olmaq. <Əlyarov> hirsini boğub, səsinə mülayim bir ahəng verdi. M. Hüs.. Amma . . Nadir ürəyinin tələbini boğub, öldürüb fürsətdən istifadə etmədi. . . B. T.. İsfahani təzəcə yaralanmış ayı kimi qəzəbini boğa bilmədi. . . M. İ..
6. məh. Xam atı öyrətmək, sakitləşdirmək, ram etmək.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • boğdurmaq — «Boğmaq»dan icb. <Hacı Səməd xan:> Həyasızın birisi, deyəsən, bizim Təbrizdə adam boğdurmaqdan başqa bir işimiz yox imiş. M. S. O.. <Xan:> Bu Əbdilqədir . . Şəkiyə hücum edib, qardaşı oğlu Hüseyn xanı boğdurub, yerində oturdu. . Ç …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • hirs — is. <ər.> Qəzəb, hiddət, acıq, qeyz. İzzət qüssədən və Məhəmmədhəsən əmi hirsindən başladılar Əhməd kimi ağlamağa. C. M.. ◊ Hirs bağırsaqlarını (bağırsağını) kəsmək – bərk hirslənmək, hiddətlənmək, qəzəblənmək. Hirsi təpəsinə (başına,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • coğmalamax — (Şəki) boğmaq. – Bişix’ cücəni coğmaliyif yidi …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • basmaq — f. 1. Üstdən sıxmaq, təzyiq etmək, ağırlıq vermək. Qar basıb, ağacın budağını yatırdı. – Nəriman . . bu adamın əllərini tutdu, dizi ilə boğazını basdı. . M. C.. // Sıxışdırmaq, itələmək. Seyid Əhməd Seyid Səmədi görən tək camaatı basa basa z. ona …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • birdəfəlik — 1. sif. Yalnız bir dəfə olan. Birdəfəlik maddi yardım. Birdəfəlik vergi. 2. zərf Həmişəlik, qəti. Birdəfəlik rədd etmək. Birdəfəlik başa sal. Birdəfəlik yaxasından əl çəkdi. – <Məhərrəm bəy:> Xülasə, birdəfəlik səni vəkil edirəm, nə tövr… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • boğazlamaq — f. 1. Boğazından yapışmaq (tutmaq, yaxalamaq). Vəznəli kişi qorodovoylara qışqırdı, tez məhkumu boğazladılar. M. C.. 2. Boğazını kəsmək, boğazını üzmək, boğmaq. Tülkü toyuğu boğazladı …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • boğma — is. 1. «Boğmaq»dan f. is. 2. Yoluxma boğaz xəstəliyi (xalq arasında difteritin adı). Boğma çıxarmaq (boğma xəstəliyinə tutulmaq). 3. məc. dan. Yemək, xörək, çörək mənasında (nifrət, hiddət və acıqla deyilir). <Fatma xanım:> Get, boğma bişir …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • boğmalamaq — f. 1. Yavaşca, yüngülvari boğmaq, sıxışdırmaq. 2. dan. Qarğış etmək, nifrin etmək, qarğımaq. 3. vulq. Yedirtmək, bir şey vermək. (yeməyə). // vulq. Yemək, udmaq, içəri ötürmək. Bu da sözdürmü, qazandıqlarımız parələri; Hey verək boğmalasın… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • cilovlamaq — f. Başına cilov keçirmək, yüyənləmək. Atı cilovlamaq. – Atını minən cilovlar. (Ata. sözü). Vəzirlə vəkil sarısaç adamın atını cilovlayıb saxladı. Ə. Vəl.. // məc. Saxlamaq, yığışdırmaq, boğmaq, əlqol açmağa qoymamaq. Rübabə kirpiklərini qaldırıb …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • cəza — is. <ər.> Hər hansı təqsirə, cinayətə, pis əmələ qarşı tətbiq edilən təsir tədbiri. Yüksək cəza. Şiddətli cəza. – Güldəstə, sənin cəzan ağır olacaq. H. Seyidbəyli. Cəza almaq – bax cəzalanmaq. . . Sən üç böyük cinayət etmisən, buna görə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”